جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حرکت ملی گرا، حزب

حزب ملی گرای تندرو ترکیه که در رسانه های فارسی گاه حزب اقدام ملی نیز نامیده می شود.

حَرَم

محدوده ای پیرامون اماکن مقدس اسلامی، به ویژه کعبه

حُرمت --> احکام خمسه

حرم سرا

محلی در قصر خلفا و پادشاهان ، ویژه سکونت مادر و همسران و دختران و کنیزان آنها

حرملة بن کاهل اسدی --> عاشورا

حَرورا --> کوفه

حروریّه --> خوارج

حروف، علم

مجموعه روشهای اسرارآمیزی که در آن حروف الفبا به ترتیب خاصی طبقه بندی می گردند و برای هر حرف یا ترکیبی از آنها یا معادل عددی آنها خواص فراطبیعی قائل می شوند.

حروفِ حَیّ

هجده نفری که نخستین گروندگان به سید علی محمد شیرازی معروف به باب بودند.

حروف مقطعه

یک یا چند حرف که در آغاز 29 سوره قرآن کریم، پس از بسمله، قرار دارند و جدا جدا و گسسته خوانده می شوند، مانند الم (الف، لام، میم)، یس (یا، سین)، ص (صاد)

حروف هجا --> الفبا

حروفی، فضل الله --> فضل الله حروفی

حروفیّه

پیروان فضل الله نعیمی استرآبادی و جنبشی سیاسی- اجتماعی با عناصری از تصوف، باطنیگری، آموزشهای اسماعیلیان و غالیان (قرن 8)

حَرَّه، واقعه

قیام مردم مدینه به سرپرستی عبدالله فرزند حنظلة بن ابی عامر (غسیل الملائکه) بر ضد حکومت یزید در سال 63

حُره خُتّلی

دختر سبکتگین و خواهر سلطان محمود غزنوی (قرن5)