جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حرّانی، ابن شعبه

محدّث شیعی امامی و مؤلف کتاب مشهور تحف العقول (قرن4)

حرّانی، حمّاد بن هبة الله

محدث و مورخ مکنا به ابوالثنا (قرن6)

حرّانی، سنان بن فتح --> سنان بن فتح حرانی

حرّانی، عبدالقادر بن عبدالقاهر

ملقب به ناصرالدین،فقیه و محدث حنبلی (قرن6و7)

حَرّانیان --> صابئین

حَرب (1)

قبیله ای بزرگ و مقتدر در عربستان سعودی

حرب (2) --> جنگ

حِرباء

از جانوران خزنده

حرّ بن یزید ریاحی

فرمانده بخشی از سپاه عبیدالله بن زیاد و از شهدای واقعه کربلا ، که به سبب ندامت از اقدام خود و پیوستن به امام حسین (ع) نزد شیعیان حرمتی خاص دارد. (قرن1)

حَربی --> دارالاسلام (1)؛کفر

حَربی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق

عالم و محدث حنبلی خراسانی الاصل ساکن بغداد (قرن3)

حربی بغدادی، عبدالمغیث بن زهیر

کنیه اش ابوالعز، حافظ و محدث (قرن6)

حربیّه

از فرقه های کیسانیه و پیروان عبدالله بن عمرو بن حرب کندی

حَرَج --> لاحَرَج، قاعده؛عُسر و حَرَج

حرز

پاره ای از آیات،اذکار،اوراد و ادعیه مأثوری که برای حفظ جان و مال از آسیبها می خوانده یا به صورت مکتوب با خود حمل می کرده اند.