جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حَدَث

شهری قدیمی که ویرانه های آن در ترکیه در شمال دریای مرمره، در سنجق قدیمی مرعش، در استان کنونی استانبول است.

حَدَث (در فقه) --> غُسل؛وضو؛طهارت

حدس/ حدسیات

اصطلاحی در منطق و فلسفه

حدوث قرآن --> خلق قرآن

حدوث و قدم

از اصطلاحات و مسائل فلسفه و کلام اسلامی

حدود --> حدّ / حدود

حدود الشَّمالیه

استانی به مرکزیت شهر عرعر در عربستان سعودی

حدود العالم

قدیمی ترین کتاب جغرافیای عمومی برجای مانده به زبان فارسی، تألیف مؤلفی ناشناس (قرن4)

حُدَیبیه

پیمان صلحی که در سال ششم هجری، بین پیامبر اسلام (ص) و مشرکان مکه امضا شد و در سوره فتح به آن اشاره شده است.

حدیث

سخنان پیامبر(ص) که در کنار قرآن دو منبع اصلی عقاید،معارف و تشریع احکام در دین اسلام است. 1) واژگان 2) حدیث و تقسیر 3) حدیث و قرآن 4) حدیث و کلام 5) حدیث و اخلاق 6) حدیث و فلسفه 7) حدیث و تصوف و عرفان 8) حدیث و تاریخ 9) حدیث و ادبیات و فرهنگ عامه 10) حدیث

حدیث افتراق

حدیث منسوب به پیامبر اکرم در باره انشعاب امت اسلامی به فرقه های گوناگون

حدیث رفع

عنوان دو حدیث نبوی یکی متضمن رفع تکلیف و لوازم آن،یا رفع آثار وضعی یا تکلیفی برخی از کارها از مکلفین در دین اسلام ، در وضعی خاص؛و دیگری ناظر به نفی تکلیف از افرادی معین

حدیث غدیر --> غدیر خم

حدیث قدسی

نوعی حدیث که به ذات مقدس الهی منسوب است و به آن حدیث ربانی و الهی نیز گفته می شود.

حدیث کساء --> آل عبا