جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حجاب شیرازی، فتحعلی --> فتحعلی حجاب

حجّاج بن أرطاة

کنیه اش ابوارطاة، محدّث و قاضی و فقیه (قرن2)

حجّاج بن یوسف بن مَطَر

مترجم و ریاضی دان (قرن2و3)

حجّاج بن یوسف ثقَفی

کنیه اش ابومحمد،مشهورترین کارگزار عراق در عصر اموی (قرن1)

حَجّاری

هنر کندن نقش بر سنگ و صنعت بریدن آن برای کاربرد در معماری و نیز هنر و صنعت ساختن اشیای سنگی

حِجاری، عبدالله بن ابراهیم

کنیه اش ابو محمد، ادیب و مورخ و جغرافیدان اندلسی (قرن6)

حجاز

سرزمینی در مغرب عربستان سعودی واقع در کرانه دریای سرخ

حجاز/ حجازی

یکی از ادوار دوازده گانه اصلی موسیقی کهن ایران و جهان اسلام و گوشه ای در موسیقی دستگاهی ایران و از مقامهای متداول در بسیاری از سرزمینهای اسلامی

حجاز، راه آهن

راه آهنی که بین شام (دمشق) و مدینه احداث گردید.

حجازی، فخرالدین

خطیب مذهبی، نویسنده و نماینده مجلس شورای اسلامی

حجازی، محمد

نویسنده و دولتمرد دوره پهلوی (قرن14)

حجّام --> حجامت

حجامت

از روشهای بسیار کهن در طب پیشگیری (حفظ الصحه) و درمان بیماریها، که معمولأ همراه با فصد ذکر می شود. - در پزشکی - در حدیث - در فقه

حَجْب --> ارث

حجت (1)

اصطلاحی در اصول فقه