جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حبیب بن موسی، امامزاده

مقبره و زیارتگاهی معتبر در کاشان (قرن 7)

حبیب بورقیبه

نخستین رئیس جمهوری تونس پس از استقلال (قرن14)

حبیب خراسانی

شاعر، عارف و مجتهد مشهور دوره قاجاریه (قرن13و14)

حبیب نجّار

شخصیتی مسیحی که در منابع اسلامی به مؤمن آل یس ملقب است.

حبیبی، عبدالحی

تاریخ نگار، دولتمرد، زبان شناس، مصحح، نویسنده و شاعر فارسی زبان افغانستان (قرن14)

حبیبی برگشادی

شاعر آذربایجانی در دربار صفوی و عثمانی (قرن9)

حبیب یغمایی --> یغمایی، حبیب

حبیبیه، مدرسه

از مدارس مشهور افغانستان که در 1321 به دستور حبیب الله خان، پادشاه افغانستان، در کابل تأسیس شد.

حُبَیش بن حسن اعسم دمشقی

از برجسته ترین مترجمان آثار پزشکی یونانی به عربی و سریانی (قرن3)

حُبَیش تفلیسی

عالم، ادیب، طبیب و نویسنده فارسی و عربی نویس (قرن 6) 1. زندگی و آثار 2. آثار پزشکی

حَتّا، محمد

از رهبران ملی گرای جنبش استقلال اندونزی و صاحب مناصب سیاسی پس از استقلال این کشور،نخست وزیر و معاون رییس جمهور (قرن14)

حَجّ

از مهمترین احکام عبادی و یکی از ارکان اسلام که در ماه ذیحجه هر سال با مراسمی مخصوص و باشکوه در مکه برگزار می شود. - مباحث قرآنی و حدیثی و فقهی - مباحث تاریخی

حج، سوره

بیست و دومین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف،یکصد و سومین سوره در ترتیب نزول

حجاب (1)

اصطلاحی دینی ناظر به حکم پوشش زنان در برابر دیگران به ویژه مردان غیر محرم که در کنار حکم پوشش مردان در فقه مطرح شده است.

حجاب (2)

اصطلاحی در عرفان اسلامی به معنای آنچه مانع یا واسطه آشکار شدن خدا بر غیر اوست.