جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حاجی عارف بیگ

آهنگساز و خواننده ترک (قرن13)

حاجی علیلو

یکی از سه ایل مهم منطقه ارسباران یا قراجه داغ در استان آذربایجان شرقی

حاجی فیروز --> نوروز

حاجی قوام الملک شیرازی

شهرت میرزا علی اکبر خان، از رجال برجسته سیاسی فارس (قرن13)

حاجی کلباسی --> کلباسی، ابراهیم بن محمد حسن خراسانی

حاجی گِرای

مؤسس خانات کریمه (قرن9)

حاجی مراد

از فرماندهان کوه نشینان قفقاز در جنگ با روسیه تزاری(قرن13)

حاجی میرزا آقاسی

صدراعظم مشهور محمدشاه قاجار (قرن12و13)

حاجی واشنگتن

شهرت حسینقلی خان معتمد الوزاره و ملقب به صدر السلطنه،نخستین وزیر مختار ایران در امریکا (قرن13و14)

حاچ اُوَسی

یا طابور محاربه سی، از مهمترین نبردهای قوای عثمانی و ارتش امپراتوری هاپسبورگ(اتریش) بر سر تصرف مجارستان

حادثات الجو --> آثار عُلوّی

حادِرَه

لقب قطبه بن اوس، شاعر کم گوی جاهلی (قرن1)

حاذق، جنیدالله مخدوم

شاعر و طبیب نامی ماوراءالنهر (قرن13)

حارث اعور --> حارث بن عبدالله هَمدانی

حارث بن جَبَله

مشهورترین و نیرومند ترین شاه سلسله غسانیان در شام (قرن1)