جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حاج قربان سلیمانی --> سلیمانی، حاج قربان

حاج ملا علی کنی

فقیه و عالم بزرگ امامی (قرن13و 14)

حاج ملاهادی سبزواری --> سبزواری، حاج ملاهادی

حاج میرزا حبیب خراسانی --> حبیب خراسانی

حاجی آباد (1)

شهرستان و شهری در استان هرمزگان در جنوب ایران

حاجی آباد (2) --> زرین دشت؛آباده

حاجی آخوند --> آیتی یزدی، عبدالحسین

حاجی ابراهیم کلانتر

ملقب به اعتماد الدوله، کلانتر فارس، وزیر لطفعلی خان زند و صدر اعظم آقا محمد خان قاجار و فتحعلیشاه قاجار (قرن12و13)

حاجی اشرفی، محمد بن محمد مهدی مازندرانی بارفروشی

مشهور به حجت اشرفی و ملقب به حجة الاسلام، فقیه شیعی (قرن13و14)

حاجی بابای اصفهانی

حکایتی انتقادی و هجو آلود از اوضاع ایران در عصر فتحعلی شاه قاجار نوشته جیمز موریه انگلیسی و ترجمه میرزا حبیب اصفهانی(قرن13)

حاجی بیگ --> رضوان بگوویچ

حاجی بیگف، عُزَیر

موسیقی دان، روزنامه نگار و نمایشنامه نویس آذربایجانی (قرن14)

حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله

مورخ، ادیب، زندگی نامه نویس، جغرافیا نگار و کتاب شناس عثمانی (قرن11)

حاجی دبیر

لقب عبدالله محمد بن سراج الدین عمر نهروالی، مورخ سلسله مظفریان گجرات (قرن10)

حاجی طرخان --> آستاراخان