جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چِنیوت

شهری تاریخی در شهرستان فیصل آباد، در ضلع بخش جهنگ، در استان پنجاب پاکستان

چُوار

بخش و شهری در شهرستان ایلام از استان ایلام

چوان- چو --> چین، مسلمانان

چوبان زاده، بَکرصدقی

پژوهشگر ادبیات، زبانشناس و شاعر تاتار (قرن14)

چوب چینی

گیاهی از خانواده سوسنیان با خواص دارویی

چوبک، صادق

نویسنده نامدار ایرانی (قرن14)

چوپان

کارگر حرفه ای در امور تغذیه، نگهداری و بهره برداری از فرآورده های دامهای اهلی کوچک که با شرایط معینی به استخدام صاحب یا صاحبان دامها در می آید.

چوپان اَتا --> سمرقند

چوپان اوغوللاری

از خاندانهای حکومتگر ترک تبار آناطولی (قرن7و8)

چوپانیان

سلسله ای از امرای مغول نژاد، از اخلاف امیرچوپان، که در آذربایجان و ارّان، قسمتهایی از آسیای صغیر و قسمتهایی از مرکز و جنوب ایران امارت داشتند (قرن8)

چورباجی

عنوانی در سپاه ینی چری

چورلی

شهرستان و شهری در استان تکیرداغ در مغرب ترکیه

چورلیلی علی پاشا

سلاح دار و صدر اعظم عثمانی (قرن12)

چورُم

استان و شهری در ترکیه

چوروخ

رودی در ترکیه در حوزه آبریز دریای سیاه