جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چُکُرُوا --> کیلیکیه

چَکها

طایفه و سلسله ای شیعه مذهب در کشمیر(قرن 8-10)

چِگِل

قوم و ناحیه ای در آسیای مرکزی، بین شهر طراز و کاشغر و شهری کهن در نزدیکی طراز

چِگِنی

ناحیه ای در استان لرستان و طایفه مستقلی از لر

چَلاویان

خاندانی از حکام محلی مازندران (قرن8 تا10)

چلبی، آصف حالت

شاعر و نویسنده ترک (قرن14)

چلبی، حسام الدین --> حسام الدین چلبی

چلبی، شیخ --> شیخی

چَلَبیانلو --> ارسباران

چَلَبیانلو، رحیم خان

ملقب به سردار نصرت، رئیس طایفه چلبیانلو و از مخالفان سرسخت مشروطیت (قرن13و14)

چلبی اوغلو

مجموعه آرامگاهی و خانقاهی در جنوب غربی شهر سلطانیه در استان زنجان (حدود قرن 8)

چلبی زاده، اسماعیل عاصم افندی

مورخ، شاعر، وقایع نویس و شیخ الاسلام دوره عثمانی (قرن12)

چلبی سلطان محمد --> محمد اول

چَلپاسه --> سوسمار

چِلْگِرد

شهر و مرکز شهرستان کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری