جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن بی بی، حسین بن محمد

ادیب و مورخ ایرانی(قرن7)

ابن بیطار، عبدالله بن احمد

گیاه شناس و طبیب اسپانیایی (قرن7)

ابن بیلیک، احمد شهاب الدین محسنی

شاعر، ادیب و فقیه شافعی مصری (قرن7و8)

ابن تِبّون، موسی بن ساموئل

منجم و عالم یهودی اسپانیایی (قرن7)

ابن ترک --> جیلی، عبدالحمید بن واسع

ابن ترکه، صائن الدین --> ترکه اصفهانی، خاندان

ابن تعاویذی، محمد بن عبیدالله

شاعر بغدادی دوره ایوبیان (قرن6)

ابن تغری بردی، ابوالمحاسن

مورخ مصری (قرن9)

ابن تلمسانی، عبدالله بن محمد

فقیه و مؤلف شافعی تلمسانی (قرن6و7)

ابن تلمیذ، ابوالحسن هبة الله

طبیب، داروشناس، ادیب و منطقی مسیحی بغدادی (قرن5و6)

ابن تومرت

بنیان گذار سلسله موحدون در شمال آفریقا و اندلس و مدعی مهدویت در مغرب اقصی (قرن5و6)

ابن تیّانی --> تمام بن غالب

ابن تَیمِیّه، تقی الدین

مفسر، متکلم و فقیه حنبلی و مؤسس مذهب سلفی دمشقی (قرن7و8) (فقه برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت، و ناظر خواهد بود، اما فعلا امکان حذف مقاله از برنامه دریچه وجود ندارد 6/12/91)

ابن تیمیه، عبدالسلام بن عبدالله

فقیه حنبلی حرانی (قرن7)

ابن ثانی، قاسم بن محمد --> آل ثانی