جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چَغْچَران

ناحیه قدیمی، ولسوالی و مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان

چَغْری بیگ، ابوسلیمان

از امرا و بنیانگذاران سلسله سلجوقیان (قرن5)

چَغَلْوَندی

بخش و شهری در شهرستان خرم آباد استان لرستان

چَغْمینی، محمود بن محمد

ریاضی دان، ستاره شناس و پزشکی نویس اسلامی (قرن8)

چغندر

تاریخچه استفاده دارویی، غذایی، صنعتی از آن

چَغورسَعد --> ایروان

چِفت --> چِفتْ رَسمی؛چِفْتْلِک

چِفتْ رَسمی

در خلافت عثمانی، مالیات اصلی دهقانی که هر رعیت مسلمانی که مالک یک چفت زمین بود، آن را می پرداخت.

چِفْتْلِک

واژه ای معمول برای زمین مزروعی در زبان ترکی در عهد عثمانی

چِفتِه مناره لی

نام دو مدرسه دربخش آسیایی ترکیه(قرن7)

چَقابَل

شهری در شهرستان کوهدشت در استان لرستان

چَقْمَق، ملک ظاهر سیف الدین

سلطان مصر و شام و حجاز (قرن9)

چُقوراووه --> کیلیکیه

چک

سند، تعهد و حواله ای حقوقی برای پرداخت پول یا کالا - مباحث تاریخی - مباحث فقهی- حقوقی

چَکاوَک

نوعی پرنده و نیز از نواهای موسیقی ایرانی