جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چشمه (مباحث فقهی) --> مشترکات؛حَریم؛آب (1)

چشمه ساران

بخشی درشهرستان آزادشهر در استان گرگان

چشمه علی

محوطه ای باستانی در دامنه های جنوبی ارتفاعات البرز در جنوب شرق تهران و شمال شهر ری و نام چشمه ای در این مکان که از میان صخره ای بزرگ بیرون آمده و به سوی جنوب و سپس جنوب شرق جریان دارد.

چشمی زاده، مصطفی رشید

وقایع نگار و شاعر عثمانی (قرن12)

چُغارْت --> بافق

چغازنبیل

نام معبد- شهری شامل زیگورات، نیایشگاهها، کاخها و آرامگاههای عیلامی در 35 کیلومتری جنوب شرقی شوش در خوزستان

چِغاله زاده یوسف سنان پاشا

سردار و صدراعظم عثمانی (قرن10و11)

چُغامیش --> دزفول

چَغانرود

(سرخان دریا)،از ریزابه های مهم جیحون در مغرب تاجیکستان و جنوب ازبکستان

چَغانه

نام دو نوع ساز، یکی زهی (رشته ای) و دیگر کوبه ای

چَغانیان (1)

ناحیه ای قدیمی و شهری در ماوراءالنهر در بخش علیای رود جیحون

چَغانیان (2)

خاندان حاکم بر سرزمین چغانیان در ماوراءالنهر (قرن4و5)

چَغَتای

بنیانگذار خانات چغتای و پسر دوم چنگیز خان (قرن7)

چُغَتایی

دو برادر از چهره های شاخص هنر اسلامی در پاکستان - عبدالرحمان - محمد عبدالله

چَغَتایی، زبان و ادبیات

مردم آسیای مرکزی پیش از غلبه روسها به سه گروه زبان ترکی صحبت می کردند: اوغوزِی، قپچاق و گروه زبانهای اویغوری غربی یا ترکی شرقی.