جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چرکسیان --> ممالیک (2)

چرم

پوست حیوانات که با مواد شیمیایی و کارهای فیزیکی از حالت ابتدایی خارج شود و به صورت ثابت و فاسد نشدنی درآید. - احکام فقهی

چُرماغون

فرمانده مغول و از امرای اوگتای قاآن در ایران (قرن7)

چِرْمَهین

شهری در شهرستان لنجان در استان اصفهان

چَرند پَرند

عنوان سلسله مقالاتی طنز آمیز از علی اکبر دهخدا در روزنامه صور اسرافیل

چِسْتِربیتی، کتابخانه

کتابخانه ای در شهر دوبلین ایرلند حاوی کتابهای فراوان هنری و نفیس و خطی از سراسر جهان از جمله کتابهای متعلق به جهان اسلام

چِشْتِ شریف

بخش و شهری قدیمی درولایت هرات، در شمال غربی افغانستان

چشتی، قطب الدین مودود

از مشایخ سلسله چشتیه (قرن6)

چشتی، معین الدین

مؤسس سلسله صوفیه چشتیه در هند (قرن6و7)

چشتیه

سلسله ای معروف از صوفیان مسلمان شبه قاره منسوب به چشت

چشم/ چشم پزشکی

شاخه ای از علم پزشکی - کلیات - قوه بینایی - ساختار چشم - بیماریهای چشم و روشهای درمان آن در دوره اسلامی - رساله های چشم پزشکی - چشم پزشکی جدید در ایران

چشم انداز بیست ساله

سندی دربرگیرنده اهداف بلند مدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستهای کلی وابسته به آن در ایران

چشم زخم

آسیبی که گمان می رود بر اثر نگریستن برخی افراد یا جانوران به انسانها، جانوران و اشیا وارد می شود.

چشمه (1)

محل جوشیدن، خروج و روان شدن طبیعی آب از زمین و از منابع طبیعی تأمین آب که در عین حضور در زندگی روزانه، محل انبوهی از باورها و برخی از آیینها در زندگی فرهنگی و اجتماعی مسلمانان بوده است.

چشمه (2)

شهری بندری در استان ازمیر ترکیه