جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چراغ دهلی

لقب شیخ نصیرالدین محمود از برجسته ترین پیروان شیخ نظام الدین اولیاء (قرن8)

چراغ علی

اندیشمند و نویسنده مسلمان نوگرای هند (قرن13)

چراغعلی خان زنگنه

از بزرگان طایفه زنگنه و از رجال دربار ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

چراغعلی خان نوایی

از رجال سیاسی و شاعر اوایل دوره قاجار (قرن13)

چراگاه

پهنه ای از زمین دارای گونه های گیاهان قابل چریدن که حیوانات گیاهخوار مستقیما از آنها تغذیه می کنند.

چِرام

بخش و شهر و ایلی در استان کهکیلویه و بویر احمد

چُرتْکه

وسیله ای کمکی برای نمایش عدد و انجام دادن عملیات ساده حسابی

چرخ (1)

قرص یا قابی مستدیر با قدرت دوران حول مرکز که کاربرد بسیاری در وسایل نقلیه و ابزار گوناگون دارد. - واژه شناسی و کاربرد در ایران پیش از اسلام - تاریخچه و انواع چرخ در مکانیک دورهء اسلامی - چرخ در هنر، فرهنگ و تمدن اسلامی

چَرْخ (2)

علاقه داری و شهری قدیمی در ولایت لوگر در مغرب افغانستان

چرخاب

وسیله‌ای برای آب کِشی از آب جاری یا چاهِ آب

چرخِ چاه --> چرخاب

چرخی، یعقوب

مؤلف و عارف طریقه نقشبندیه (قرن9)

چَرْزه --> طارُم

چرس --> بنگ

چَرْکَس

از اقوام قدیم مناطق شمال غربی رشته کوه قفقاز و حوضه رودهای ترک و کوبان