جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چاو

پول کاغذی که در دوره ایلخان گیخاتو خان به تقلید از چین در ایران رواج داشت.

چاودُر/ چودور

از گروههای قبیله ای عمده قوم ترکمن

چاولی

نام دو تن از سرداران، امیران و اتابکان دوره سلجوقی (قرن6): - جلال الدوله چاولی سقاووا - چاولی جاندار

چاووش

منصبی نظامی و اداری با وظایفی متنوع

چاووش خوانی

یکی از آیینهای استقبال و بدرقه، به ویژه خواندن اشعاری به آواز، به هنگام بدرقه و استقبال حاجیان و زائران عتبات و مشهد

چاه

گودالی معمولأ استوانه ای شکل عمودی که توسط انسان یا طبیعت از سطح زمین به عمق آن احداث شده است. - در ایران - در ادبیات و فرهنگ عامیانه ایران - در جهان اسلام - احکام فقهی چاه

چاه بابل --> هاروت و ماروت

چاه بهار --> چابهار/ چاه بهار

چاه کوتاهی، شیخ حسین

ضابط دهستان چاکوتاه و از مبارزان معروف جنوب ایران با نیروهای انگلیسی، در جنگ جهانی اول (قرن13و14)

چاه نخشب --> مقنع خراسانی

چای

درختچه ای دارای برگهای همیشه سبز یا سفید شیری خوشبو و خوش طعم، که برگهای آن را خشک می کنند و درآب جوش می ریزند و می نوشند. - مباحث علمی - ابعاد فرهنگی و اجتماعی در جهان اسلام -ابعاد فرهنگی و اجتماعی در ایران

چایلاق توفیق

پیشاهنگ گردآوری فرهنگ مردم، زندگینامه نویس، طنز پرداز، روزنامه نگار و مورخ ترک (قرن13)

چپ/ چپ گرایی

اندیشه ای سیاسی اجتماعی که وضع موجود را نمی پسندد و در پی دگرگون کردن یا انهدام آن است. - در ایران - در جهان عرب - در ترکیه - در قفقاز - در آسیای مرکزی - در افغانستان - در شبه قاره - در جنوب شرقی آسیا - در افریقای مسلمان غیر عرب - در تاتارستان

چَپَر

شاهزاده مغول، پسر ارشد و جانشین قیدو خان (قرن7و8)

چپق

ابزاری برای تدخین و کشیدن دود توتون