جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چاریکار --> پروان

چاشنی گیر

عنوان صاحب منصبی در دربار برخی از سلاطین مسلمان که وظیفه چشیدن غذای سلطان را برای اطمینان یافتن از زهر آلود نبودن آن بر عهده داشت.

چالانچولان

دهستان و شهری در شهرستان دورود در استان لرستان

چالدران

شهرستان و دشتی در استان آذربایجان غربی

چالدران، جنگ

نخستین جنگ دولتهای صفوی و ��ثمانی در920 در دشت چالدران

چال میدان --> تهران

چالَندَر --> جالندَر

چالوس

شهرستان، رود و شهری در استان مازندران

چام

جمعیتی با منشأ مالایی-پولینزی که قبل از میلاد مسیح در سواحل جنوبی شبه جزیره هندوچین استقرار یافتند.

چامپانیر (چانپانیر)

ویرانه های شهر قدیمی در بخش پنج محال ایالت بمبئی هند

چَامِلی بل، فاروق نافذ

شاعر و نمایشنامه نویس ترک (قرن12و13)

چاندارلی --> چَندَرَلی

چاند بی بی سلطان

آخرین سلطان مستقل نظامشاهی (قرن11)

چانْغِری

شهری در شمال آناطولی مرکزی

چانگیری --> چانْغِری