جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

چادر (1)

نوعی پوشش زنانه که سر تا پا را فرا می گیرد.

چادر (2) --> خیمه

چادرچی، کامل

سیاستمدار و روزنامه نگار عراقی (قرن14)

چادرنشینی

یکی از صور کوچ نشینی با شیوه زندگی و اقتصاد سنتی شبانی

چادگان

شهرستان و شهری در استان اصفهان

چادی، زبانها

خانواده زبانی چادی، شاخه ای از مجموعه زبانهای افریقایی- آسیایی

چاراویماق

شهرستانی در جنوب استان آذربایجان شرقی

چارجوی --> آمل (2)

چارچار --> چلّه

چارده کلاته --> هزار جریب

چارسو --> بازار

چارضرب

از آداب قلندریه و ملامتیه به معنای تراشیدن موهای سر، ریش، سبیل و ابروان

چارقل

عنوانی برای چهار سوره کافرون، اخلاص، فلق و ناس

چارک

واحدی در اندازه گیری وزن و طول

چارمان --> طبرستان