جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جیوَن، احمد بن ابی سعید

فقیه حنفی و مفسر و صوفی هندی (قرن11و12)

جیوه

عنصر فلزی معروف به رنگ سفید نقره ای که در دمای معمولی مایع است.

جیهانی، خاندان

خاندانی مشهور در بخارا در دوره سامانیان که تنی چند از آنان وزیر و صاحب منصب بودند (قرن3و4) - ابوعبدالله محمد بن احمد - ابوعلی محمد به محمد - ابوعبدالله احمد بن محمد - ابومنصور عبیدالله بن احمد

چ

یکی از همخوانها (صامتها)، هفتمین حرف از الفبای فارسی، هشتمین حرف از الفبای اردو و چهارمین حرف الفبای ترکی

چابکسر

بخش و شهری در شهرستان رودسر در استان گیلان

چابهار/ چاه بهار

شهرستان، خلیج و شهری بندری در استان سیستان و بلوچستان

چاپار

عنوان اصلی پیک دولتی در ایران (قرون 7 تا13)

چاپشلو (1)

بخش و شهری در شهرستان درگز، در استان خراسان رضوی

چاپشلو (2)

طایفه ای ترک در ایران

چاپ و چاپخانه

صنعت تکثیر نوشته ها و تصاویر بر روی کاغذ که با اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ تحولی بزرگ یافت.

چاتگام --> چیتاگُنگ

چاتلانقوش

نام میوه و گونه ای از درخت پسته شامی یا کوهی

چاچ --> تاشکند

چاچی، بدرالدین --> بدر چاچی، بدرالدّین محمد

چاد

کشوری در افریقای مرکزی که بیش از نیمی از مردم آن مسلمان اند.