جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جنگ، وزارت --> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جنگ جهانی اوّل

نخستین جنگ جهانی که سراسر قاره اروپا، روسیه، منطقه خاورمیانه، بخشهایی از آفریقا، امریکا و خاوردور را فرا گرفت و 26 کشور از جمله ایران درگیر آن شدند. - درآمد - در جهان اسلام - در ایران

جنگ جهانی دوّم

دومین جنگ فراگیر که علاوه بر اروپا، در بخشهای گسترده ای از قاره آسیا و افریقا تأثیرات مخرب عمده‌ای برجای گذاشت و کشورهای اسلامی از جمله ایران را درگیر خود ساخت. - درآمد - در جهان اسلام - در ایران

جنگ خلیج فارس --> جنگ عراق با کویت؛جنگ عراق با ایران

جنگ سی و سه روزه --> لبنان

جنگ شش روزه --> فلسطین

جنگ عراق با ایران

از مهمترین جنگهای دوره معاصر در فاصله 1359 تا 1367ش. که در پی مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ساز و مناقشه‌های فزاینده سیاسی- نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ایران آغاز شد.

جنگ عراق با کویت

تجاوز نظامی عراق به کویت در11 مرداد 1369و اشغال بخشی از خاک این کشور،که در 9 اسفند 1370 با شکست عراق از نیروهای متحدین به رهبری آمریکا پایان یافت.

جنگل

منطقه وسیعی پوشیده از درخت، درختچه و گونه های علفی با جانوران وحشی کوچک و بزرگ اعم از خشکی زی و آبزی

جنگل، نهضت

نهضتی به رهبری کوچک خان جنگلی در منطقه گیلان و مازندران بر ضد استبداد داخلی و استعمار خارجی (قرن13)

جنگهای ایران و روس

دو دوره جنگ میان ایران و روسیه بر سر تصرف منطقه قفقاز که به شکست ایران و انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمان چای انجامید (قرن13)

جنگهای صلیبی

مجموعه جنگهای مسیحیان غرب اروپا با مسلمانانِ بخشهایی از جهان اسلام (قرن5-7)

جنگهای عثمانی و روسیه --> عثمانی، حکومت

جنون

عنوانی عام برای شماری از بیماریهای روانی که در طب دوره اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در فقه و حقوق نیز احکام مترتب بر آن ارائه شده است. - مباحث پزشکی - مباحث فقهی و حقوقی

جنون (درعرفان) --> عقلای مجانین