جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جنت شهر

شهری در بخش مرکزی شهرستان داراب در استان فارس

جَنتَمور

اولین حاکم مغول در خراسان و مازندران (قرن7)

جنتی عطائی، ابوالقاسم

نمایشنامه نویس و از پیش کسوتان تحقیق درباره نمایش و ادبیات تطبیقی در ایران (قرن14)

جنجیره --> حَبْشی

جَنْد

شهری قدیمی در ماوراءالنهر، امروزه در جمهوری قزاقستان

جُندُب بن جُناده --> ابوذَر غِفاری

جَندَق

دهستان و شهری در بخش خور و بیابانک در شهرستان نائین در استان اصفهان

جَنَدی، ابوعبدالله محمد بن یوسف

فقیه شافعی و مورخ یمنی (قرن8)

جَندی، مؤیدالدین

عارف و شاعر (قرن7) - آرا و عقاید

جندیشاپور

شهری کهن در شمال استان خوزستان که امروزه ویرانه‌های آن باقی است و به سبب بیمارستان و مدرسه‌ای در آن شهرت بسیار داشته است. - شهر - بیمارستان و مدرسه

جنزه --> گنجه (1)

جنس و فصل

از اصطلاحات منطق و فلسفه و از کلیات خمس

جنکینسن، آنتونی

تاجر، دریانورد، سیاستمدار و سفیر انگلستان در ایران و روسیه (قرن10)

جنگ

واژه‌ای پارسی و کهن و پرکاربرد به معنای هرگونه درگیری افراد با خود یا با دیگران خصوصاً به معنای زدوخورد خشن میان گروهها و اقوام و ملتها و کشورها به انگیزه‌های مختلف - کلیات - نزد عرب دوره جاهلی - از صدر اسلام تا پایان خلافت عباسی - ایران پس از اسلام - دو

جُنگ --> سفینه (1)