جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جناح، محمدعلی

معروف به "قائد اعظم"، رهبر جنبش استقلال و بنیانگذار پاکستان (قرن13و14)

جناحیّه

فرقه ای از غالیان، پیروان عبدالله بن معاویه

جناده هروی، ابواسامه جنادة بن محمد

لغوی و نحوی مشهور (قرن4)

جناس --> تجنیس

جنانی، مصطفی

شاعر دیوانی اهل بورسه (قرن9و10)

جَناوُنی، ابوزکریا یحیی بن خیر

فقیه اِباضی (قرن5)

جناونی، عبدالحمید بن فَحْمَس

از زاهدان مشهور اباضی و کارگزار رستمیان در جبل نفوسه (قرن2)

جنایت

اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای وارد کردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد که کیفری شرعی، مانند قصاص یا دیه، دارد.

جنبش اسلامی سوریه --> اخوان المسلمین

جنبش امل --> امل، جنبش

جنبش خلافت

جنبش اسلامی-ملی در هند، برای جانبداری از خلافت عثمانی، برضد استعمار بریتانیا (قرن14)

جنبلاط

عنوان مهمترین خاندان دروزی مذهب لبنانی

جَنَبَه --> عُمان

جنّت

جایگاه موعود نیکان و اهل سعادت در جهان آخرت؛ نیز نام سکونتگاه حضرت آدم پیش از هبوط - واژگان - در قرآن و تفسیر - در حدیث - در کلام - در فلسفه - در عرفان - جنّت آدم

جنة المُعَلّی --> حَجون