جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جمعیت جوانان مسلمان

از سازمانهای اسلام گرای معاصر که در دسامبر 1927 در قاهره تأسیس شد.

جمعیت جهانی دعوت اسلامی

تشکلی فرهنگی-دینی در لیبی با هدف دعوت و تبلیغ تعالیم اسلامی در سراسر جهان

جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران

تشکلی با گرایش فرهنگی و بعضاً سیاسی و فعال در زمینه مسائل اجتماعی زنان

جمعیت شناسی --> رشد جمعیت

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران --> جمعیت هلال احمر

جمعیت علمیه عثمانیه

جمعیتی متعلق به عثمانی دوره تنظیمات با هدف اشاعه دانش و فرهنگ جدید

جمعیت هلال احمر

نخستین و بزرگترین جمعیت خیریه ایران و عهده‌دار وظایف مهم و متعددی در زمینه امدادرسانی در حوادث پیش بینی نشده، تهیه دارو و تجهیزات پزشکی

جمکران، مسجد

مسجدی منسوب به امام عصر (عج) در محدوده روستای جمکران در شهر قم

جُمَل --> حساب، علم

جَمَل، جنگ

نخستین جنگ داخلی در حوزه اسلامی میان امام علی (ع) و پیمان‌شکنان یا ناکثین (قرن1)

جُمل العلم والعمل

کتابی در عقاید و احکام، نوشته شریف مرتضی، ملقب به علم الهدی (قرن5)

جمو --> جامو و کشمیر

جَموم، سریّه --> زید بن حارثه

جمهرة اشعار العرب

از مهمترین و کهن ترین مجموعه های شعر عربی در سده های نخستین اسلامی، گردآورده ابوزید قُرَشی (قرن2)

جَمهرة اللغة

از نخستین فرهنگهای لغت جامع عربی، تألیف محمد بن حسن بن دُرَید (قرن3و4)