جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جمع الجوامع (1)

از مهمترین کتابهای اصولی اهل سنت به عربی، اثر تاج الدین عبدالوهاب سُبکی (قرن8)

جمع الجوامع( 2) --> سیوطی، جلال الدین؛الجامع الکبیر(2)

الجَمعُ بَینَ رأییِ الحَکیمَین

کتابی در فلسفه از فارابی به عربی (قرن4)

جمع و تفرقه

زوج اصطلاحی در ادبیات و فلسفه

جمع و تفریق (1)

از صنایع معنوی در علم بدیع

جمع و تفریق (2) --> حساب، علم

جمعه

هفتمین روز هفته، دارای جنبه عبادی، فقهی و اجتماعی-دینی مهم در فرهنگ اسلامی؛ همچنین نام نمازی با احکام خاص - در قرآن و حدیث و فقه - در فرهنگ و تمدن اسلامی - نماز جمعه

جمعه، سوره

از سوره های قرآن

جمعه سیاه --> هفده شهریور، واقعه

جمعیت

واژه‌ای عربی به معنای گردآوردن و به هم پیوستن، و در معنای جدید،ِ اشاره به جوامع، انجمن ها و سایر اجتماعات سازمان یافته

جمعیت اسلامی افغانستان، حزب

یکی از احزاب مهم اسلام گرا در افغانستان

جمعیت العلماء المسلمین

تشکلی فرهنگی-دینی با گرایش سیاسی و اصلاح طلبانه بر ضد استعمار فرانسه درالجزایر

جمعیت العلمای اسلام

حزبی اسلامی در پاکستان

جمعیت العلمای پاکستان

از احزاب فعال اسلام گرا در پاکستان

جمعیت العلمای هند

سازمانی متشکل از علمای مسلمان در هند که پس از جنگ جهانی اول با هدف ترویج دین و حمایت از مسلمانان هند به ویژه در برابر استعمار بریتانیا تشکیل شد و همچنان فعال است.