جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جلیل محمد قلی زاده --> محمد قلی زاده، جلیل

جلیل موسی --> موسی جلیل

جلیلی، خاندان

سلسله ای از حاکمان محلی و نیمه مستقل در موصل (قرن12و13)

جلیلی، مسجد

مسجدی در تهران و از کانونهای اصلی تجمع و تشکل نیروهای مبارز مذهبی در دوره پهلوی دوم

جَم (1)

شهرستان و شهری در استان بوشهر

جم (2) --> جمشید

جم، محمود

از رجال سیاسی ایران (قرن14)

جماد --> موالید ثلاثه

جُمادی

نام ماههای پنجم و ششم از ماههای جفتی در گاه‌شماری هجری قمری

جماعت (1)

مفهومی حدیثی ناظر به حفظ همبستگی مسلمانان؛ همچنین به باهم خواندن نماز در اصطلاح فقهی، نماز جماعت گفته می شود. - نماز جماعت

جماعت (2)

اصطلاحی برای اشاره به صاحبان صحاح ستّه

جماعت (3)

مجلس محلّی در شمال آفریقا بویژه در مراکش

جماعت اسلامی

از نخستین و تأثیرگذارترین احزاب اسلامی در شبه قاره و به ویژه پاکستان

جماعت العلماء فی النجف الاشرف

تشکلی سیاسی از علمای شیعی در نجف

جماعت المسلمین

از سازمانهای اسلام گرای مصر که بعدها به "التکفیر و الهجرة"مشهور شد.