جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جلال مجرد سلهتی

معروف به شاه جلال، عارف شبه قاره (قرن7و8)

جلال و جمال

دو اصطلاح مهم و پرکاربرد در اندیشه اسلامی به ویژه در تصوف و عرفان و علم کلام - واژه - بحث قرآنی - در عرفان و تصوف - در علم کلام

جلالی، قیامها

قیامهایی در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم بر ضد دولت عثمانی در آناطولی، غالبا در آناتولی

جلالیه --> جلال الدوله قاجار، سلطان حسین میرزا

جلایر

طایفه ای بزرگ از مغولان

جلایر، اسماعیل

نگارگر مشهور دوره ناصری (قرنقرن13و14)

جلایر، طهماسب قلی خان

از سرداران نادرشاه افشار (قرن12)

جلایریان

یا ایلکانیان، سلسله مغول نژاد حاکم بر عراق عرب و عراق عجم (قرن8و9) - تاریخ - اوضاع اجتماعی و اقتصادی - هنر و معماری

جَلد --> حدّ / حدود؛تعزیر

جلدسازی --> کتاب آرایی

جَلدَکی، ایدُمِر بن علی

کیمیادان کثیرالتألیف (قرن8)

جلفا (1)

شهرستان و شهری در استان آذربایجان شرقی

جلفا (2)

محله بزرگ ارمنی نشین در اصفهان

جلفا (3)

منطقه ای اداری و شهری در جمهوری خودمختار نخجوان در جمهوری آذربایجان

جلفا، کلیسا --> وانک، کلیسا؛قره کلیسا