جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جِقّه --> تاج (1)؛بُته

جگر --> کَبِد

جِلاء الاذهان و جَلاء الاحزان --> تفسیر گازر

جلاءالقلوب --> جنانی، مصطفی

جَلاّب

بالاپوشی بسیار بزرگ و گشاد که در بعضی نقاط سرزمین مغرب متداول است.

جلاّب بخاری --> شاکر بخاری

جلاد --> شکنجه

جلال --> جلال و جمال

جلال آباد (1)

شهر و مرکز ایالت ننگرهار در مشرق افغانستان در مسیر کابل-پیشاور

جلال آباد (2)

استان و شهری در جمهوری قرقیزستان

جلال آل احمد --> آل احمد، جلال

جلال اسیر --> اسیر، جلال الدین

جلال الدوله، ابوطاهر

��ادشاه دیلمی عراق (قرن4و5)

جلال الدوله قاجار، سلطان حسین میرزا

از شاهزادگان قاجار و از مخالفان محمد علی شاه (قرن13و14)

جلال الدین احسن

فرمانده سپاه سلطان محمد دوم غیاث الدین تغلق، نایب اقطاع‌دار و بعدها حاکم مستقل مَعبَر (قرن8)