جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جُعَل، ابوعبدالله حسین بن علی

فقیه حنفی و متکلم مشهور معتزلی (قرن4)

جعلیّون

قبیله و سلطان نشینی کوچک در کشور سودان - قبیله جعلیون - سلطان نشین جعلیون

جغبوب

واحه کوچکی در لیبی در جنوب شرقی سیرنائیک، مدفن محمد بن علی سنوسی بنیانگذار فرقه سنوسیه

جُغَتای

بخش و شهری در سبزوار در استان خراسان رضوی

جَغَتای --> چَغَتای

جغتایی --> چَغَتایی، زبان و ادبیات

جغتوچای --> زرّینه رود

جغد --> بوم

جغرافیا

دانشی که به مطالعه سطح زمین به عنوان سکونتگاه بشر می پردازد. - جغرافیا در جهان اسلام - جغرافیای جدید در ایران

جغرافیای حافظ ابرو --> حافظِ ابرو

جفت طوسی

عنوان جدید سازوکاری که خواجه نصیرالدین طوسی ابداع کرد و به صورت بخشی از نظریه سیاره ای بدیع خویش به کار برد.

جفر جامع --> جَفر و جامعه

جَفر و جامعه

عنوان دو کتاب حدیثی به املای پیامبر اکرم و نگارش حضرت علی علیه السلام که بعدها سبب به وجود آمدن علم جفر شد.

جُفره

واحه ای در لیبی

جفری، آرتور

خاورشناس و قرآن پژوه (قرن13و14)