جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جعفر بن احمد

متکلم و محدث و فقیه زیدی اهل یمن (قرن6)

جعفر بن حرب

متکلم معتزلی بغداد (قرن2و3)

جعفر بن علی

فرزند امام هادی (ع) و مدعی جانشینی امام حسن عسکری (ع)

جعفر بن علی بن ابی طالب --> کربلا، واقعه

جعفر بن قدامه

ادیب و شاعر (قرن3و4)

جعفر بن مبشّر

متکلم معتزلی، از طبقه هفتم معتزله (قرن2و3)

جعفر بن محمد، امام --> الصادق، امام

جعفر بن محمد الخطی

شاعر شیعی بحرینی (قرن11)

جعفر بن محمد بن اسماعیل --> مصدق، جعفر بن محمد

جعفر بن منصور الیمن

عالم و داعی اسماعیلی (قرن3و4)

جعفربیگ

دریاسالار و امیر عثمانی (قرن10)

جعفر پاشا العسکری

نظامی و سیاستمدار عراقی، بنیانگذار ارتش عراق (قرن14)

جعفر تگین --> ایلک خانیان

جعفر چلبی

دولتمرد و ادیب عثمانی (قرن9و10)

جعفر حَذّاء

از مشایخ صوفیه شیراز (قرن3و4)