جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جسرالشُغر

نام جدید منطقه ای در شمال سوریه، محل پلی بر روی نهرالعاصی

جسر طرابلسی، حسین بن محمد

فقیه، ادیب و عالم برجسته حنفی (قرن13و14)

جسم

از اقسام موجود بماهو موجود و از آن جهت که دستخوش تغییر می شود، موضوع علم طبیعی

جَسّور

شهری در مغرب بنگلادش و مرکز بخشی به همین نام

جشن

- واژه شناسی - پیدایش و تحول جشنها - جشنهای ایرانی - جشن در جهان اسلام

جصّاص، ابوبکر احمد بن علی رازی

فقیه، محدّث و مفسر بزرگ حنفی (قرن4)

جعاله

مبحثی در فقه و حقوق، به معنای التزام به پرداخت اجرت یا پاداش در برابر انجام دادن کار مورد نظر

جَعبَر، قلعه

از قلاع باستانی در سوریه در ساحل چپ فرات وسطا

جعبری، برهان الدین ابراهیم بن عمر

عالم قرائت و دانشمند ذوفنون شافعی مذهب (قرن7و8)

جَعد بن دِرهَم

از متکلمان که به سبب قَدَری بودن و قول به خلق قرآن مشهور است (قرن2)

جعده --> عامر (1)

جعده بنت اشعث

همسر امام حسن (ع) که ایشان را مسموم کرد و به شهادت رساند (قرن1)

جعفرآباد

شهری در شهرستان بیله سوار در استان اردبیل

جعفر الصادق، امام --> الصادق، امام

جعفر بن ابی طالب

پسر عموی پیامبر (ص)، برادر حضرت علی (ع) و از شهدای بزرگ صدر اسلام (قرن1)