جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جزایری، نورالدین

محدث، ادیب و لغوی امامی (قرن12)

جزر و مدّ

پائین رفتن و بالا آمدن متناوب روزانه سطح آب اقیانوسها، دریاها و دریاچه های بزرگ به دلیل تأثیر گرانش ماه و تا حدودی خورشید

جزره --> صالح بن محمد جَزَرَه

جَزَری، اسماعیل

از مهندسان جهان اسلام (قرن6)

جزری، شمس الدین

از مورخان نامدار شام (قرن7و8)

جزری، محمد بن محمد --> ابن جَزری، شمس الدین ابوالخیر محمد

جَزَری، معد بن نصرالله --> ابن صیقل، معد بن نصرالله

جزموریان

دریاچه ای فصلی در حوزه آبریز ها��ون جزموریان در جنوب شرقی ایران و نیز محوطه های باستانی در همین ناحیه - محوطه های باستانی

جَزوله

نام عربی قبیله بربر قدیمی کوچکی در جنوب غربی مراکش

جزولی، ابوموسی عیسی بن عبدالعزیز

نحوی و لغت شناس مغربی (قرن7)

جزولی، عبدالرحمان بن عفان

فقیه مالکی مغربی (قرن8)

جزولی، محمد

صوفی و فقیه مراکشی (قرن9)

جزولیّه --> شاذلیه؛جزولی، محمد

جزیرة الخضراء (1)

شهری بندری در جنوب اندلس در ساحل دریای مدیترانه مقابل جبل الطارق که امروزه آلخثیراس نامیده می شود.

الجزیرة الخضراء (2)

جزیره ای که بنابر ادعای برخی، امام دوازدهم شیعیان و فرزندانش در آن سکونت دارند.