جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جَری و انطباق

اصطلاحی در دانش تفسیر برگرفته از روایات امامان شیعه

جزء

نوعی تقسیم بندی قرآن کریم که مسلمانان برای تسهیل قرائت و حفظ قرآن ابداع کرده اند و نیز نام گونه ای نیز نام گونه ای از آثار حدیثی - تقسیم بندی قرآنی - اصطلاح حدیثی

جزاء (1) --> ثواب و عقاب

جزاء (2) --> حقوق

جزّار پاشا، احمد

از والیان عثمانی در سوریه جنوبی و مدافع عکّا در برابر ناپلئون (قرن12و13)

جزء لایتجزا

اصطلاحی در کلام و فلسفه اسلامی، به معنای کوچکترین جزء جسم

جزء و رکن --> عَرُوض

جزء و کل --> کل و جزء

جزایرچی --> تفنگچی

جزایر خالده --> خالدات، جزایر

جزائرلی غازی حسن پاشا

دریاسالار و صدراعظم عثمانی (قرن12و13)

جزایری، سید میرزا --> سید میرزا جزایری

جزایری، سید نعمت الله

فقیه، محدث و ادیب امامی (قرن11و12)

جزایری، طاهر بن صالح

از دانشمندان و ادیبان سوری (قرن13و14)

جزایری، عبدالله بن نورالدین

فقیه، محدث، منجم و مورخ امامی (قرن12)