جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جذر --> حساب، علم

جذر أصم

یکی از شبهات مهم منطقی

جذوات و مواقیت

از مهمترین آثار فلسفی میرداماد به فارسی (قرن10و11)

جذوة المقتبس --> حُمیدی، محمد بن فتوح

جذیمة الأبرش

از مشهورترین فرمانروایان حیره در قبل از اسلام، و مؤسس دولت تنوخیان

جَرّ --> اِعراب

جرأت

شاعر معروف فارسی و اردوگوی شبه قاره (قرن12و13)

جراجمه

از اقوام کهن ساکن شام در سده های نخستین هجری

جرّاح / جرّاحی

شامل نقش و موقعیت جراحان و جنبه های مختلف تاریخ در سرزمین های اسلامی در دوره های مختلف - در ایران پیش از اسلام - دوره اسلامی - ابزارها و رساله ها - در دوران جدید ایران

جراحات

موضوعی فقهی درباره زخمهایی که در بدن انسان ایجاد می‌شود.

جَرّاح بن عبدالله حَکَمی

سردار اموی و والی خراسان (قرن1و2)

جراح محمد پاشا

صدراعظم و دولتمرد عثمانی (قرن11)

جَرّاحی

از رودهای مهم دائمی در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان

جراحی، نورالدین --> جراحیّه

جراحیان --> آل جراح