جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جدل (1)

اصطلاحی در فلسفه، منطق، کلام، و یکی از صناعات خمس در منطق

جدل (2)

تعبیر و اصطلاحی در قرآن و حدیث به معنای گفتگو برای تغییر رأی و عقیده دیگری یا نزاع و مخاصمه

جِدّ و هزل --> هزل

جُدَّه

شهر و بندری در عربستان سعودی

جِدَه (ملک) --> مقولات

جده، مدرسه

نام دو مدرسه طلبه نشین در اصفهان

جُدَی

نورانی ترین ستاره صورت فلکی دب اصغر و نزدیکترین ستاره درخشان به قطب شمال سماوی

جَدی

از صورتهای فلکی منطقة‌البروج

جدید، صلاح

نظامی و سیاستمدار سوری (قرن14)

جدیده

شهری بندری در مراکش، واقع در ساحل اقیانوس اطلس

جدیدها، نهضت

جنبش اطلاح طلبی فرهنگی-آموزشی و سیاسی در مناطق مسلمان نشین روسیه تزاری شامل تاتارستان، آسیای مرکزی و قفقاز

جدیع بن علی کرمانی

فرمانده نامدار ازدی در خراسان که بویژه در اواخر عهد اموی اهمیت یافت (قرن2)

جذام (1)

بیماری عفونی مسری و مزمنی که پوست، عصبهای پیرامونی و استخوانها را تحت تأثیر قرار می دهد. - واژه شناسی -خاستگاه بیماری و اطلاعات نخستین - تاریخچه بیماری در جهان اسلام - در منابع پزشکی ایرانی - در ایران در دوره جدید

جُذام (2)

قبیله ای بزرگ از عرب قحطانی و بَطنی از قبایل کهلان بن سبا

جذبه

اصطلاحی در تصوف و عرفان به معنای کشیده شدن بنده به سوی خدا با عنایت الاهی که سبب می شود انسان بی واسطه کوشش و بدون دشواری طی منازل، ناگهان، به خداوند نزدیک شود.