جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جُبِّه

نوعی بالاپوش مردانه و گاه زنانه

جبه خانه --> جُبّادار؛قورخانه

جبهه آزادیبخش اریتره

جنبش مسلحانه‌ای که حامد ادریس عواتی با هدف کسب استقلال اریتره از اتیوپی آن را برپا کرد و پس از استقلال به تنها حزب حاکم در این کشور تبدیل شد.

جبهه آزادیبخش اسلامی مورو

بزرگترین جبهه جدایی طلب اسلامی در جنوب فیلیپین

جبهه آزادیبخش جامو و کشمیر

سازمان ملی گرای مبارز برای استقلال منطقه جامو و کشمیر

جبهه آزادیبخش صحرای غربی --> پولیساریو

جبهه آزادیبخش ظُفار

تشکّلی چپگرا که برای کسب استقلال ایالت ظفار در عمان، بر ضد سلطان عمان به مبارزه مسلحانه روی آورد.

جبهه آزادیبخش ملی الجزایر

تشکلی که جنگ استقلال الجزایر بر ضد استعمار فرانسه را سازماندهی کرد و پس از استقلال تنها حزب حاکم در این کشور شد.

جبهه آزادیبخش ملی مورو

نخستین جبهه جدایی طلب مخفی مسلمانان در جنوب فیلیپین و تنها نماینده مسلمانان این کشور که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی به رسمیت شناخته شده است.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین

سازمان مارکسیست-لنینیست مبارزه با اشغالگری دولت اسرائیل

جبهه قومی - اسلامی سودان --> اخوان المسلمین

جبهه ملی اسلامی --> اخوان المسلمین

جبهه ملی ایران

بزرگترین ائتلاف نیروهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران تا پیش از انقلاب اسلامی

جبهه ملی بنگلادش --> حزب ملی بنگلادش

جبهه نجات اسلامی الجزایر

تشکّل سیاسی و اسلام گرا در الجزایر