جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جبرئیل

از فرشتگان مقرب الاهی و آورنده وحی در اسلام - در سنت یهودی-مسیحی - در قرآن و حدیث - در فلسفه و عرفان

جبرئیل بن بختیشوع

از پزشکان معروف خاندان نسطوری بختیشوع که سهم بسیار مهمی در ترجمه آثار پزشکی از سریانی و یونانی به عربی داشت (قرن2 و3)

جبرئیل بن عبیدالله

از پزشکان دربار عضدالدوله دیلمی و از خاندان نسطوری بختیشوع (قرن4)

جبل الحارث --> جودی

جبلة بن ایهم

از امرای آل جَفنَه، و آخرین پادشاه از سلسله غسّانیان در شام (قرن1)

جبل جودی --> جودی

جبل سَیْس

کوهی با منشأ آتشفشانی در جنوب شرقی دمشق با آثار تاریخی متعدد

جبل طارق

تنگه ای در مغرب دریای مدیترانه، همچنین شبه جزیره، صخره و شهری بندری در جنوب اندلس - تنگه - شبه جزیره - شهر بندری

جبل عامل

منطقه ای در جنوب لبنان - جغرافیا - تاریخ

جبل لبنان

محافظه‌ای (استانی) در لبنان

جبل نفوسه

کوهستانی صخره‌ای در لیبی در جنوب شهر طرابلس

جبله (1)

شهر و بندری در مغرب سوریه در استان لاذقیه

جبله (2)

کوهی منفرد در نجد عربستان سعودی که به سبب وقوع نبردی در کنار آن شهرت یافته است.

جبلی، عبدالواسع --> عبدالواسع جبلی

جَبلیه، گنبد

بنایی در کرمان متعلق به دوره سلجوقیان