جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جاریة بن قدامه

صحابی پیامبر (ص) و از یاران امام علی و امام حسن (ع) (قرن1)

جازان

منطقه اداری و شهری بندری در عربستان سعودی

جازموریان --> جزموریان

جازمیه

فرقه ای از خوارج و احتمالاً شاخه ای از عجارده

جاسک

شهرستانی در استان هرمزگان

جاسوس

مأمور کسب اطلاعات و اخبار سرّی ��ر زمینه های مختلف و ابلاغ آن به خلیفه، سلطان یا هر کسی که به وی مأموریت داده است.

جاسوس/ جاسوسی (درفقه) --> تجسّس

جاف، ایل

از ایلهای کرد در مغرب ایران و مشرق عراق

جاکارتا

پایتخت اندونزی و یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای اسلامی

جاگیر

زمینی که در دوران حکومت مسلمانان در هند، از جانب سلطان به حاکمان ایالت ها، والیان شهرها و رستاها، امرا و فرماندهان نظامی، روسای محلی و سایر کارگزاران حکومتی واگذار می شد تا به جای حقوق و مستمری خویش از عواید آن بهره مند گردند.

جالُر/ جالور

بخش و شهری در ایالت راجستان در شمال هند

جالْق

بخش و شهری در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان

جالندَر

بخش و شهری در ایالت پنجاب در شمال هند

جالوت

نام قرآنی جُلیات، پهلوان تنومند فلسطینی

جالینوس

آخرین نگارنده برجسته آثار پزشکی در یونان باستان که هم به عنوان کالبدشناس و عالم وظایف الاعضا و هم به عنوان پزشک، جراح، و داروشناس شهرت دارد. - شرح حال - آثار - آرا و آثار فلسفی