جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جاحظیه --> جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر

جاد الحق علی جاد الحق

مفتی و قاضی حنفی، از شیوخ الازهر (قرن14و15)

جادو (1) --> سِحْر

جادو (2) --> طَوارِق

جادو (3) --> جبل نفوسه

جادویه بهمن --> جِسر، جنگ

جاده ابریشم

راهی کاروان‌رو که از دوران باستان تا حدود قرن هشتم در دو قاره آسیا و اروپا، از چین تا مدیترانه، مورد بهره برداری تجارتی، سیاحتی و زیارتی بوده است.

جار(1)

در لغت به معنای"همسایه" که مطالب و توصیه هایی در قرآن و حدیث و اخلاق درباره حقوق آن آمده است.

جار(2)

شهر بندری قدیمی در ساحل شرقی دریای سرخ در عربستان سعودی که ویرانه های آن باقی مانده است.

جارالله زمخشری --> زمخشری، محمود بن عمر

جاربردی، احمد بن حسن

عالم و فقیه شافعی (قرن8)

جارچی

صاحب منصبی دیوانی و درباری در دوره صفویه و قاجار که مأمور رساندن اخبار به گوش همگان بود.

جارسیف --> گرسیف

جارود بن مُعلّی، بشر بن عَمرو

صحابی و بزرگ قبیله عبدالقیس که در سال نهم یا دهم در مدینه به حضور پیامبر اکرم رسید و اسلام آورد (قرن1).

جارودیّه

یکی از شاخه های زیدیه که به نام برجسته ترین فرن آن، ابوالجارود زیاد بن منذر، مشهور است (قرن 2و3)