جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ثنی، وقعه --> مذار، جنگ

ثواب و عقاب

دو واژه قرآنی و کلامی به معنای پاداش کار نیک و کیفر کار بد - قرآن و تفسیر - حدیث - کلام- فلسفه و عرفان

ثَوبان بن بُجدُد

محدث و از صحابه پیامبر (ص)

ثور(1)

کوهی مشهور در مکه

ثور(2)

از قدیمترین و معروفترین و شاید نخستین صورتهای فلکی و دومین برج از برجهای دوازدهگانه منطقه البروج

ثور بن یزید کلاعی

محدث (قرن1و2)

ثوَیْنی بن سعید

سلطان عمان از آل بوسعید (قرن13)

ج

ششمین حرف از الفبای فارسی و پنجمین حرف از الفبای عربی - در عربی - در زبانهای غیر عربی

جابر الصباح --> آل صبّاح

جابر بن افلح

منجم و ریاضیدان مشهور اندلسی (قرن 6)

جابر بن حیّان

دانشمندی که مجموعه بزرگی از آثار در کیمیا، مذهب، فلسفه، طب، ریاضیات، نجوم و موسیقی به او منسوب است (قرن2) - شخصیت جابر - آثار

جابر بن زید

از فقهای تابعین و محدثان اباضیه (قرن1)

جابر بن سَمُرَه

صحابی پیامبر (ص) (قرن1)

جابر بن عبدالله انصاری

صحابه و از مُکثِرین حدیث (قرن1)

جابر بن یزید جُعفی

فقیه، مفسر، محدّث و از اصحاب نامدار امام باقر و امام صادق (ع) (قرن1و2)