جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ثقفی، ابومِحجَن عبدالله بن حبیب

شاعر و جنگجوی مخضرم

ثقفی، خلیل

پزشک، نویسنده و مترجم معاصر و یکی از نخستین دانش آموختگان رشته پزشکی جدید در ایران (قرن13و14)

ثقفی، عبدالواحد بن احمد

محدّث، قاضی و فقیه حنفی (قرن5و6)

ثقفی، محمد بن اسحاق نیشابوری --> ابن خُزیمه، محمد بن اسحاق

ثقفی، محمد بن عبدالوهاب

محدّث، فقیه شافعی، متکلم و عارف نیشابوری (قرن3و4)

ثقفی، محمد بن قاسم

سردار اموی، فاتح و والی سند (قرن1)

ثقفی، میرزا محمد --> تهرانی، ابوالفضل

ثقفی، یوسف بن عمر

حاکم یمن و فرمانروای عراق در اواخر عصر اموی (قرن2)

ثِقل --> خفیف و ثقیل

ثقلین، حدیث

حدیثی متواتر از پیامبر اکرم درباره ارزش و جایگاه قرآن و عترت نبوی

ثقه --> جرح و تعدیل

ثَقیف

قبیله بزرگ عرب عدنانی

ثُلا

شهر و قلعه ای قدیمی در یمن

ثلاث باباجانی

شهرستانی در استان کرمانشاه

ثلث --> وصیّت