جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ثانی، آل --> آل ثانی

ثاوفرسطس

فیلسوف و دانشمند یونانی (3و 4 ق م)

الثائر فی الله، ابوالفضل (ابوطالب) جعفر بن محمد

فرمانروای علوی زیدی هُوسَمْ در شرق گیلان (قرن4)

ثبات هندوستانی، محمدعظیم --> ثابت الله آبادی، میرمحمد افضل

ثبوت --> ثابتات ازلی

ثُبَیْت بن محمد عسکری

متکلم، فقیه و محدّث امامی (قرن3)

ثَخِذْ --> حساب، علم

ثروتِ فنون

نام مجله ای مشهور و جریان ادبی غربگرا در ادبیات عثمانی

ثریّا --> پروین، خوشه

ثریّا، روزنامه

نشریه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به فارسی که نخست در قاهره، سپس در تهران و پس از آن در کاشان منتشر می شد.

ثریا، محمد

زندگینامه نویس و محقق مشهور ترک (قرن13)

ثریّا اسفندیاری بختیاری

همسر دوّم محمدرضا شاه پهلوی

ثعالبه

فرقه ای از خوارج، پیروان ثعلبةبن عامر

ثعالبی، ابواسحاق احمد بن محمد

مفسر، محدّث، مُقْری و واعظ نیشابوری (قرن4و5)

ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد

مفسر، محدّث و فقیه مالکی الجزایری (قرن8و9)