جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ثابت بن حَزْم

محدّث مالکی مذهب اهل سرقسطه (قرن3و4)

ثابت بن دینار --> ثُمالی، ابوحمزه ثابت بن دینار

ثابت بن سنان

طبیب و مورخ برجسته دربار خلفای عباسی (قرن3و4)

ثابت بن ضحّاک --> زید بن ثابت

ثابت بن عَجلان انصاری

محدث تابعی شیعی

ثابت بن قُرّه، ابوالحسن

مترجم، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و طبیب (قرن3) - شرح حال - آثار علمی

ثابت بن موسی

از راویان حدیث در کوفه (قرن3)

ثابت بن هرمز

محدث و راوی شیعی کوفی (قرن2)

ثابت پاسال، حبیب الله

سرمایه دار و بازرگان بهائی و مؤسس تلویزیون ایران (قرن14)

ثابت ضریر --> ثابت بن موسی

ثابت قُطنه، ابوالعلا ثابت بن عبدالرحمان

دلاور و مجاهد و شاعر در خراسان و ماوراءالنهر (قرن1)

ثابت و متغیّر

عنوان مسئله یا شبهه هایی در فلسفه درباره نسبت موجودات مجرد و تغییرناپذیر با موجودات مادّی و متغیر

ثاج

آبادی قدیمی در مشرق عربستان سعودی

ثارالله

لقب امام حسین علیه السلام در منابع شیعی

ثامسطیوس

شارح برجسته آثار ارسطو، فیلسوف و مدرس، خطیب توانا و سیاستمدار پرنفوذ.