جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تین مانو --> مانو

تینمَل

کوه و شهری در فلاتی واقع در رشته کوههای اطلس مرتفع

تیِن وو

معلم دینی و فرمانده مسلمان چینی زبان (قرن12)

تئودوسیا --> کافا

تئودوسیوس

ریاضیدان و ستاره شناس یونانی که ترجمه آثارش به عربی و ازاین زبان به چند زیان دیگر تاثیر مهمی در تاریخ ریاضیات دوره اسلامی داشته است (1 ق م)

تئوفراستوس --> ثاوفرسطس

تیول

اصطلاحی برای اشاره به اعطای پول یا زمین در ایران پیش از دوره تجدد

تیه

بیابانی در مرز فلسطین و مصر

ث

ار حروف الفبای فارسی و عربی

ثابت، علاءالدین علی

شاعر ترک (قرن11و12)

ثابتات ازلی

مفهومی در کلام اسلامی که گروهی از معتزله به آن قائل بودند.

ثابت الله آبادی، میرمحمد افضل

شاعر شبه قاره (قرن11و12)

ثابت بن ابراهیم حرّانی --> ابن زهرون، ثابت بن ابراهیم

ثابت بن اَسلم بُنانی

از بزرگان تابعین و محدّثان بصره (قرن2)

ثابت بن اسلم حلبی

فقیه و نحوی و قاری شیعی اهل حلب (قرن5)