جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

التیسیر فی القرائات السبع --> دانی، ابوعمرو عثمان بن سعید

تیط

مکانی در مراکش بر ساحل اقیانوس اطلس، واقع در جنوب دارالبیضاء

تیطّاوین --> تِطّاوین

تیفاشی، شِهاب الدین (شرف الدین) ابوالعباس احمد بن یوسف

قاضی، ادیب و جواهر شناس تونسی (قرن7)

تیک چند، بهار --> بهار، لاله تیک چند

تیکمه داش

بخش و شهری در شهرستان بستان آباد آذربایجان شرقی

تَیم

تیره ای از قبیله قریش

تیم / تیمچه --> بازار

تَیماء

قرارگاهی باستانی در واحه ای به همین نام واقع در عربستان سعودی

تیماج --> چرم

تیمار

زمینی که در ازای خدمات نظامی به سواره نظام عثمانی اعطا می شد.

تَیم الله

قبیله عرب عدنانی در شمال جزیرة العرب

تیمائوس --> جوامع الطیمائوس فی العلم الطبیعی

تَیَمُّم

مبحثی در باب طهارت در فقه

تیمور، محمد --> محمد تیمور