جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تونس (کشور)

کوچکترین کشور شمال آفریقا

تونِسَوی، محمد سلیمان بن زکریا

ازمشایخ سلسله چشتیه در پاکستان (قرن12و13)

تونسی، خیرالدین پاشا --> خیرالدین پاشا تونسی

تونسی، محمود بایرام

شاعر و نویسنده عرب (قرن14)

تونسی الإیادی، علی بن محمد

شاعر دربار فاطمی (قرن4)

تونکو عبدالرحمان

شاهزاده مالزیایی، نخست وزیر فدراسیون مالایا و اولین نخست وزیر مالزی (قرن14)

تونگان --> سین کیانگ؛چین، مسلمانان

تونی، ابومحمد --> دمیاطی، عبدالمؤمن بن خلف

تونی، احمد --> تونی، ملاعبدالله

تونی، برهان الدین --> برهان الدین تونی

تونی، محمد حسین

ادیب و مدرس حکمت و عرفان (قرن13و14)

تونی، ملاعبدالله

فقیه و اصولی امامی (قرن11)

تووِن - هسیو

رهبر نظامی مسلمانان چین و رئیس سلطان نشین پنثی (قرن13)

تویسرکان

شهرستان و شهری در استان همدان

تهاتر

اصطلاحی در فقه و حقوق،‌ به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر