جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تَوَّلا، میرزا تُولَه گان

شاعر ازبک، نویسنده مقالات سیاسی و از بنیانگذاران مجله طنزآمیز موشتوم در تاشکند (قرن14)

تولّد --> تولید

تولّلی، فریدون

شاعر و طنزنویس (قرن13و14)

تولوزان --> طولوزان، ژوزف دزیره

تولوی

چهارمین پسر چنگیز و فاتح خراسان (قرن 6و7)

تولّی

اصطلاحی کلامی در برابر تبری

تولیت --> وقف

تولید

اصطلاح کلامی به معنای پدیدآوردن کاری به وسیله کاری دیگر

توماس آکوئینی

فیلسوف و متکلم مَدرسی مسیحی ایتالیایی،‌ عضو فرقه دومینیکی که در اصول و مسائل فلسفی متعددی متأثر از فیلسوفان مسلمان به ویژه ابن سینا بوده است (قرن7).

تومان

واحد شمارش معادل ده هزار، قصبه ای مشتمل بر صد دِه، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی، واحد پول

تومانیانس، تجارتخانه --> بانک در ایران

تومبتو

جزیره ای در شرق افریقا، در شمال غربی زنگبار

توِمن

شهری در نزدیکی رودخانه تورا واقع در سیبری غربی

تون --> فردوس (1)

تونس (شهر)

پایتخت کشور تونس