جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

توفیق فکرت

شاعر و آزادی خواه ترک (قرن13و14)

توفیق کشمیری، مولوی محمد لاله جوی

شاعر فارسی زبان (قرن12)

توقات

شهری در شمال ترکیه

توقتَمِش

خان شهر آلتین اردو (قرن8)

توقف در شبهه --> احتیاط، اصل

توقیع (1)

یکی از خطوط ششگانه (اقلام سته) اسلامی

توقیع (2)

عبارتی که سلطان یا وزیر یا کارگزار مخصوص به نشانهء رسیدگی، بر فرمانها و عرض حالها می نوشت؛‌ همچنین سند دارای این عبارت، ‌مهر و نشان

توقیع (3)

اصطلاحی در فرهنگ شیعی به معنای مکاتبات و منشورهای امامان بویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه

توقیف --> حبس (1)؛بازداشت

توقیفی بودن اسماء --> اسماء و صفات

توکروس --> تَنْگْلوشا

توکّل

اصطلاحی دینی و عرفانی و اخلاقی - در قرآن و تفاسیر - در حدیث و اخلاق - در تصوف و عرفان

توکیل --> وکالت

توگو، مسلمانان

کشوری در افریقای غربی واقع در کرانه اقیانوس اطلس

توگّورت --> تُقرُت