جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

توس --> طوس

توسعه

از مباحث پردامنه و گسترده چند رشته ای علوم اجتماعی - مباحث نظری - آرا و دیدگاهها در جهان اسلام - تجربه توسعه سیاسی در جهان اسلام - تجربه توسعه اقتصادی در جهان اسلام

توسعه اسلامی، بانک

نهادی مالی- اعتباری وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی برای سرمایه گذاری و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و اقلیت های مسلمان در کشورهای غیراسلامی بر اساس اصول شریعت

توسّل

واسطه قراردادن امور خیر و افراد صالح مقرب درگاه الهی برای برآورده شدن درخواست و اجابت دعا

التَّوسُل اِلی التَرسُل

کتابی ادبی و تاریخی به فارسی، مشتمل بر مجموعه ای از منشآت بهاءالدین بغدادی (قرن6)

توشمال

منصبی حکومتی از دوره مغول تا دوره صفوی، به معنای مشاور امیر، خوانسالار، ناظر مطبخ، که بعدها به تیره ای از ایل بختیاری و نوازنده در این ایل اطلاق گردید؛‌ نیز نام تیره ای از شعب ایل بختیاری

تَوَصُّلی

اصطلاحی در اصول فقه، در مقابل تعبدی

توضیح المسائل --> رساله عملیه

تَوَطُّن --> وطن

توغ

میله ای که در قدیم بر سر آن منگوله ای از دم اسب می آویختند و برای تعیین مکان گردآمدن سپاه از آن استفاده می کردند.

توفیق

اصطلاحی در کلام و عرفان اسلامی و مورد تاکید در منابع اسلامی

توفیق، نشریه

هفته نامه فکاهی و سیاسی با نیم قرن فعالیت (از 1301تا1350) که صاحب امتیاز و اولین مدیر آن حسین توفیق بود.

توفیق الحکیم

نویسنده مصری (قرن14) - شرح حال و فعالیتها - آثار

توفیق پاشا، احمد

وزیر امورخارجه و آخرین صدراعظم عثمانی (قرن13و14)

توفیق پاشا، محمد

خدیو مصر، جانشین اسماعیل پاشا (قرن13و14)