جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تورپشتی، فضل الله بن حسن

فقیه و محدث ایرانی (قرن7)

تورسون زاده، میرزا

شاعر تاجیک (قرن14)

تورغای --> طورغای

تورفان

شهر و واحه ای حاصلخیز در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور (ترکستان شرقی یا ترکستان چین) واقع در جمهوری خلق چین و مرکز شیان یا استانی به همین نام

تورکُپولی

عنوان سربازان مزدور پیشتر مسلمان و سپس ترکی شده ترک تبار در سپاه روم شرقی و امپراتوری لاتینی قسطنطنیه

تورگوت اوزال --> اوزال، تورگوت

تورنبرگ، کارولوس یوهانس

خاورشناس،‌ عربیدان و سکه شناس سوئدی و از پیشگامان مطالعات افریقای شمالی (قرن13)

تورنگ تپه

محوطه ای باستانی در نزدیکی گرگان دارای آثاری از دوره ساسانیان

توروایانا، نجیب الله

نویسنده، شاعر و دولتمرد افغانی (قرن14)

توروس

رشته کوهی در جنوب ترکیه

توریه

اصطلاحی در متون دینی به این معنا که متکلم معنایی از کلام خود را که مرادش نیست به مخاطب منتقل کند.

توریه (اصطلاحی در علم بدیع) --> ایهام

توّز --> تَوَّج

توزَر

شهری در جنوب تونس

توزوک

واژه ای ترکی یه معنای نظم و ترتیب و سلسله مراتبی که فرمانروا یا فرمانده نظامی برای لشکریان و سازمانهای وابسته اعمال می کرد و نیز سرعنوان کتابهایی از دوره سلاطین گروکانی هند