جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

توپال عثمان پاشا

نام دوتن از شخصیتهای برجسته عثمانی (قرن11و13) - صدراعظم عثمانی در سده دوازدهم - توپال عثمان پاشا

توپقاپی سرای --> طوپقاپی سرای

توپ مروارید

توپ نظامی بزرگی در میدان ارگ تهران قدیم

توت

نوعی میوه با خواص دارویی

توتْکابُن

شهری در جنوب استان گیلان

توتون --> دخانیات

توتیا

اکسید ناسَره روی با استفاده های دارویی

توثیق --> جرح و تعدیل

تَوَّج

ویرانه های شهر و ناحیه ای قدیمی در بیابانهای مغرب فارس،‌ نزدیک گناوه

توحید

بنیادیترین آموزه اعتقادی در اسلام که دارای جنبه های متعدد نظری و عملی است. - واژه - در قرآن و تفسیر - در حدیث - در کلام - در فلسفه - در عرفان

التوحید

از کتابهای متقدم و مهم اعتقادی شیعه امامیه،‌ تألیف محدث نامور محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق (قرن4)

توحید، سوره --> اخلاص، سوره

توحید خانه

محل اجتماع و استقرار صوفیان در عهد صفوی در اصفهان

توحید شیرازی، میرزا اسماعیل

خوشنویس و شاعر (قرن13)

توحید مُفَضَّل

کتابی در خداشناسی منسوب به امام صادق علیه السلام (قرن2)