جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

توابع

اصطلاحی در علم نحو

تَوّابین

گروهی از شیعیان کوفه که در 65هجری به رهبری سلیمان بن صرد به خونخواهی امام حسین قیام کردند و در پیکار با امویان به شهادت رسیدند.

تُوات

منطقه ای در جنوب غربی الجزایر

تواتر

اصطلاحی در اصول فقه و علوم حدیث

تواچی --> جارچی

توارث --> ارث

توارگ --> طَوارِق

تواضع

از فضائل اخلاقی که در قرآن و حدیث و متون اخلاقی و عرفانی بر آن تأکید شده است. - در قرآن و حدیث - در عرفان و اخلاق

تواطؤ --> تَشکیک

تَوبة بن الحُمَیِّر

غزلسرای عرب (قرن 1)

توبنه --> طُبنَه

توبو

قومی در صحرای شرقی - سازمان اجتماعی و دینی - زبان

توبه

اصطلاحی دینی، اخلاقی و عرفانی،‌ به معنای بازگشت به سوی خدا - واژگان - در قرآن و حدیث - در کلام - در فقه - در عرفان و اخلاق

توبه، سوره --> برائت، سوره

توپ/ توپخانه --> باروت/ باروتخانه؛قورخانه